Leczenie Zaćmy W Czechach - Krok po kroku

1. Kontakt z nami


Leczenie zaćmy konsultacje w Czechach☑️ Skontaktuj się z nami i sprawdź jaką formę leczenia zaćmy w Czechach oferujemy. W naszej ofercie jest między innymi możliwość operacji zaćmy nad NFZ. Skontaktuj się z nami +48 782 495 548

 

2. Wybór soczewki

Soczewki jednoogniskowe☑️ Sprawdź, jaka soczewka była by dla Ciebie najlepsza i najwygodniejsza. W ofercie posiadamy: soczewki jednoogniskowe asferyczne, soczewki dwuogniskowe asferyczne, soczewki wewnątrzgałkowe trójogniskowe, soczewki jednoogniskowe sferyczne. Wybór skonsultujesz z lekarzem okulistą.

 

3. Odpowiedni termin


Wygodny termin operacji zaćmy Czechy☑️ W wygodnym dla Ciebie terminie zostanie przeprowadzony wywiad i kwalifikiacja do zabiegu: zobaczymy jaka soczewka będzie dla Ciebie najlepsza oraz przygotujemy zestaw badań profilaktycznych, które będą podstawą do przeprowadzonego zabiegu. W zakres badań wlicza się między innymi: pomiar ciśnienia wewnątrz gałkowego oraz ciśnienia tętniczego.

 

4. Kwalifikacja operacji zaćmy

Przygotowanie do zabiegu zaćmy w Czechach☑️ Pacjent, który zostanie zakwalifikowany do operacji zaćmy w Czechach zostanie przygotowany do zabiegu przez wysoce wykfalifikowaną kadrę kliniki z wieloletnim doświadczeniem

 

5. Przeprowadzenie zabiegu zaćmy

Operacja zaćmy Czechy☑️ Przeprowadzenia zabiegu operacji zaćmy w Czechach, średni czas wynosi 20 - 30 minut.

 

6. Obeserwacja po zabiegu

Obserwacja po zabiegu zaćmy☑️ Po przeprowadzonej operacji na terenie kliniki pacjent zostaje na obserwacji do 3 godzin.

 

7. Końcowy etap

Wizyta kontrola zaćma☑️ Końcowy etap to wizyta kontrola, która sprawdzi czy nie ma powikłań po operacji i weryfikacja zadowolenia pacjenta.